Địa chỉ: 06 Nguyễn Du, Thanh Khê, Đà Nẵng
Địện thoại: (0511) 269.5555 - 0935787083
Email: sanndn@ndn.com.vn